دی ام رمپ
رسانه بازاریابی دیجیتال
مرور رده

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ و لزوم استفاده از آن برای کسب ‌و کارها

دیجیتال مارکتینگ ابزارها و روش‌های گوناگونی دارد که برخی از آن‌ها مانند شبکه‌های اجتماعی پدیده‌های جدیدی به شمار می‌روند و برخی دیگر مانند ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی محتوایی ابزارهایی قدیمی‌تر هستند که در سال‌های اخیر دستخوش دگرگونی و…