فهرستی از KPIهای مهم سئو که هر تیم بازاریابی باید آنها را بسنجد

KPIهای مرتبط با بهینه ‌سازی موتور جستجو (سئو)، معیارهای تیم‎های بازاریابی برای سنجش عملکرد وبسایتشان در نتایج جستجوی ارگانیک هستند. بهینه ‎سازی موتور جستجو، وظیفه‎ کلیدی هر تیم بازاریابی است. برای اینکه تیم‎ها بتوانند عملکرد بازاریابی جستجوی خود را درک کنند، باید معیارهای سئو را بسنجند و تغییرات ماهانه آن را زیر نظر بگیرند. این تحلیل میتواند کمک‌ حال شما برای تعیین بهترین صفحات، پربازده‌ ترین کلیدواژه ‎ها و بخشهایی از وبسایت باشد که نیازمند بهینه‎ سازی برای حضور بهتر در جستجوها هستند.

KPI های سئو