مرور برچسب

رویداد

شاهراه دیجیتال برگزار کرد؛ رویداد آنلاین مطالعه تجربی سئو

پس از شیوع و همه گیری ویروس کرونا و آغاز قرنطینه، در خانه های خود ماندیم و از پشت مانیتورهایمان کارهایمان را انجام می دادیم و دورکاری می کردیم. جلسات را آنلاین برگزار می کردیم و از راه دور، در کلاس های درس و دانشگاه شرکت می کردیم، همه و همه…